PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

DLM - plus každý rok

„Býva pravidlom, že talentovaní ľudia sa nemôžu dočkať, kedy na nich príde rad. V minulosti sme sa na mladých ľudí pozerali ako na učňov, dnes ako na autority.“
Ed Michaels, The War for Talent

 

DLM Slovakia pôsobí na trhu už viac ako desaťročie a jeho tím tvoria predovšetkým mladí ľudia, ktorí chcú dosiahnuť viac. Aj preto sa v oblasti poradenských služieb naši klienti znovu obracajú so stále väčšími výzvami. Aj preto v divízii komunikačných služieb stúpame v rebríčku komunikačných agentúr na Slovensku každý rok. V roku 2005 sme prvýkrát prenikli do prvej dvadsiatky reklamných agentúr na Slovensku podľa rebríčka Trend Top v reklame, a ďalej stúpame. O stabilnej kvalite našich služieb svedčia aj hospodárske výsledky - nekompromisný rast podielu konzultačných služieb s vysokou pridanou hodnotou na našom biznise

Veľkým plusom je naša flexibilita a vybudovaná sieť externých partnerov - doménových expertov v rozličných odvetviach, moderná štruktúra umožňujúca pružne reagovať na zvýšené nároky a požiadavky. Vstupujeme do prostredia klienta tak hlboko ako je to potrebné, aby sme boli naozaj schopní zapríčiniť rast predaja či zvýšenie efektivity jeho podnikania – napríklad aj na čas prevezmeme zodpovednosť za predaj časti portfólia a po vyladení procesov ho zasa začleníme späť do štruktúry klienta. Nerobíme to, čo je najlepšie možné v danej chvíli, ale to, čo je najlepšie v živote. Život plus.


Effie

Ocenenia DLM:

  • Effie Slovakia shortlist 2001
    V roku 2001 sme získali výrazný impulz pre našu prácu. Dostali sme sa na shortlist ceny Effie Slovakia za výnimočný rast znalosti značky Slovanet pri nízkych komunikačných nákladoch. Cena Effie sa udeľuje za efektivitu reklamných kampaní a reklamy.
  • Effie Slovakia shortlist 2004
    O tri roky neskôr sme náš úspech v súťaži efektívnej komunikácie opäť potvrdili. Porota Effie Slovakia nominovala na shortlist roll-out broadbandu na Slovensku - Slovanet ADSL Štart.

 

 

DLM plus tretí sektor

Intenda

Intenda

Podporujeme aktivity, ktoré zapájajú mladých ľudí do spoločnosti.

DLM Plus™

V našej spoločnosti využívame jedinečný model DLM Plus™, ktorý nám umožňuje jednoznačne definovať pridanú hodnotu a očakávané obchodné efekty pri rôznych aktivitách marketingovej komunikácie od návrhu korporátnej identity, cez marketingové poradenstvo až po realizácie vonkajšej komunikácie alebo direct marketingu.

V rámci DLM Plus™ najskôr spolu s klientom pracujeme na jeho stratégii na danom trhu. Na základe jednoznačne merateľných cieľov pripravíme návrhy ciest pre jednotlivé súčasti marketingového mixu – prispôsobujeme vlastnosti produktov a ich ceny, predajné kanály a komunikačné aktivity. Stanovíme náklady a očakávané výnosy zo zmien (ROI – return on investments). Klienta nezanecháme len s dobrými radami, ale dokážeme potrebné zmeny vnútri jeho firmy aj uskutočniť. Počas realizácie aktivít a v závere projektu vykonávame vyhodnotenie s návrhom na korekcie. Aktívne využívame externé zdroje dát o trhu ako aj informácie o výsledkoch predaja, aby sme ohodnotili úspešnosť našej práce. Spolupráca s našim tímom je pre klienta end-to-end riešením pokrývajúcim všetky oblasti, ktoré ovplyvňujú expanziu jeho podnikania.