NOVINKY

4. 4. 2007, Bratislava

Projekt pre nízkoprahové centrá nominovali na ocenenie

Projekt podpory nízkoprahových centier na Slovensku získal nomináciu na ocenenie v aktuálnom ročníku udeľovania cien za filantropiu – Via Bona Slovakia. Prostredníctvom projektu Nadácie Intenda, s finančnou podporou komunikačnej agentúry DLM Slovakia, získali zariadenia v minulom roku viac ako štvrť milióna korún na zviditeľnenie sa v komunitách, kde pôsobia.


(Bratislava 4. apríl 2007) - Unikátny projekt marketingovej podpory nízkoprahových centier získal nomináciu na ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii „Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt“. Cez jednotlivé projekty, spolu s finančnou a partnerskou pomocou komunikačnej agentúry DLM Slovakia, dostali zariadenia možnosť dať o sebe vedieť, zlepšiť marketingovú komunikáciu a získať cenné know-how, potrebné na priblíženie sa mladým ľuďom, pre ktorých pracujú.

Cieľom podporného projektu bolo ukázať nízkoprahovým centrám možnosti, na základe ktorých budú schopné efektívne prezentovať svoju činnosť v komunite. Agentúra DLM venovala projektu vyše štvrť milióna korún, ktoré získali nízkoprahové zariadenia na realizáciu svojich projektov. Okrem toho pripravila odborný seminár, aby zástupcov zariadení naučili zviditeľniť sa v komunitách a predať sa, získať pre svoje aktivity sponzorov a trvalú podporu samospráv, ale aj osloviť nových členov – mladých ľudí prevažne zo znevýhodneného prostredia.

Vďaka unikátnemu projektu sa viacerým centrám už počas prvého roka podarilo získať nielen finančné príspevky, ale aj nové priestory od mesta, v jednom z VÚC dokonca uvažujú o štandardizácii podpory nízkoprahových centier. „Podpora projektov pomohla centrám osloviť desiatky mladých ľudí, vytvoriť pre nich nové možnosti a posilniť pôsobenie centier v komunitách, kde fungujú,“ hovorí programová koordinátorka Nadácie Intenda Zuzana Behríková.

Tento rok prebieha v poradí siedmy ročník podujatia Via Bona Slovakia – ocenenia za filantropiu pre spoločensky zodpovedné firmy a podnikateľov. Organizátorom každoročnej akcie je Nadácia Pontis, ktorá týmto spôsobom prejavuje uznanie za rozvoj firemnej dobročinnosti a uplatňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.