NOVINKY

27. 9. 2006, Bratislava

Agentúra DLM darovala 300-tisíc korún na podporu aktivít Nadácie Intenda

Agentúra DLM Slovakia vytvorila v spolupráci s Nadáciou Intenda grantový program, prostredníctvom ktorého už rozdelila 300-tisíc korún. V nasledujúcich dvoch rokoch je jej zámerom darovať ďalších 700-tisíc korún.


Konzultačná spoločnosť DLM Slovakia podporila projekty mládežníckych organizácií za 300-tisíc korún. Urobila tak prostredníctvom vlastného grantového programu „Zviditeľni sa“, ktorý založila v spolupráci s Nadáciou Intenda. Základnou myšlienkou iniciatívy je naučiť zástupcov nízkoprahových centier využívať pri ich práci marketingové nástroje.


Grantový program „Zviditeľni sa“ začal na jar tohto roka školením, na ktorom odborníci DLM sprostredkúvali zástupcom nízkoprahových centier svoje marketingové poznatky. Cieľom seminára bolo ukázať, ako môžu aj takéto subjekty využiť nástroje komerčných firiem pri svojej práci. Účastníci školenia na záver vypracovali projekty na prezentáciu aktivít jednotlivých centier v komunite a uchádzali sa o príspevok na ich realizáciu. Výsledkom bolo jedenásť podporených projektov.


Projekt „Zviditeľni sa“ je naplánovaný na obdobie troch rokov a celkovo prerozdelí jeden milión korún.


„Vďaka tejto finančnej podpore môžu nízkoprahové centrá v najbližšej dobe realizovať výstavu fotografií, tvorivé dielne a veľa ďalších zaujímavých aktivít,“ hovorí Peter Blaas, konateľ DLM. „Takéto akcie sú veľmi dôležité, lebo prispievajú k zviditeľneniu potrieb mladých ľudí a príležitostí, ktoré na ich riešenie vytvárajú nízkoprahové kluby a približujú ich tak k miestnym komunitám,“
pridáva Rut Erdélyiová, programová riaditeľka Nadácie Intenda.


Nadácia Intenda podporuje rozvoj spoločnosti priateľskej k mladému človeku. Prostredníctvom aktivít smerujúcich k napåňaniu potrieb mládeže v spoločenstvách, kde žije, vytvára priestor na jej aktívne zapojenie sa do spoločnosti. Program Nadácie Intenda „Znižujeme prahy“ sa zameriava na podporu nízkoprahových centier pre deti a mládež. Tie mladým poskytujú zaujímavé voľnočasové aktivity (od biliardu, cez keramickú dielňu až po lezeckú stenu), ktorými ich sprevádzajú profesionálni sociálni pracovníci, pripravení pomôcť a poradiť im v ťažkých životných situáciách.