NOVINKY

25. 9. 2006, Bratislava

Disig je novým klientom DLM

Agentúra DLM Slovakia od septembra 2006 zabezpečí PR pre spoločnosť Disig.


Reklamná a komunikačná agentúra DLM bude pre Disig od septembra zabezpečovať komplexné služby v oblasti public relations. „Našou úlohou bude budovať externú komunikáciu spoločnosti predovšetkým prostredníctvom vzťahov s médiami,“ hovorí Peter Blaas, konateľ DLM.


Spoločnosť Disig poskytuje služby certifikačnej autority. Vydáva osvedčenia a dodáva systémy umožňujúce používať elektronický podpis v praxi. Inou dôležitou oblasťou, v ktorej firma pôsobí, je ochrana osobných údajov v informačných systémoch.


Vzájomná spolupráca oboch spoločností sa začala v máji tohto roka. Agentúra DLM v tom čase Disigu, ktorý práve vstúpil na trh, vytvorila logo a grafickú identitu firemných dokumentov. Teraz sa ich partnerstvo presunie aj na pole PR služieb.