NOVINKY

16. 9. 2008, 4

DLM Slovakia má nového konzultanta

Na pozícii junior konzultanta v spoločnosti DLM Slovakia nastúpil Martin Štefánik.

(Bratislava 16. september) – Kolektív konzultačnej spoločnosti DLM Slovakia sa rozrástol o nového člena. Je ním Martin Štefánik (26), ktorý obsadil pozíciu junior konzultanta. Spoločnosť plánuje aj ďalší personálny rast a zavádza vo svojej štruktúre nové pracovné pozície. V súčasnosti ich obsadzuje vďaka zvýšenému dopytu po konzultantských a poradenských službách, na ktoré sa špecializuje.

Martin Štefánik vyštudoval Národnohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil v najväčšej leteckej spoločnosti SkyEurope ako Revenue Analyst, kde sa zaoberal cenovou politikou a maximalizáciou príjmov. Spolupracoval napríklad i pri zavádzaní nových leteckých liniek.

„Mojou povinnosťou voči klientom bude podieľať sa na rozvoji ich strategickej i operatívnej výkonnosti, a to formou analýzy trhovej pozície firiem, identifikácie rezerv rastu či generovania nových koncepcií a ideí. Je výzvou stáť pri zefektívňovaní procesov spoločností, upevňovať ich pozíciu na trhu a zvyšovať konkurencieschopnosť, obzvlášť pri portfóliu klientov, akými disponuje DLM,“ hovorí M. Štefánik o svojom budúcom pôsobení v oblasti manažérskeho a marketingového poradenstva. V DLM Slovakia bude zabezpečovať tieto služby pre viacerých zákazníkov spoločnosti, hlavne z oblasti telekomunikácií a informačných technológií.