NOVINKY

12. 11. 2008,

DLM vie, ako pripraviť najlepšiu ročnú správu

Ročná správa Slovanetu 2007

DLM Slovakia vytvorila pre operátora Slovanet - svojho najväčšieho klienta, ročnú správu, ktorá uspela v súťaži Ročná správa 2007.

(Bratislava 12. november) – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), public relations a reklamná spoločnosť SK-media a týždenník Trend Holding, s.r.o. v utorok 11. novembra 2008 vyhlásil víťazov súťaže Najlepšia ročná správa 2007. Spoločnosť DLM Slovakia stojí za úspechom telekomunikačného operátora Slovanet, ktorý v súťaži získal 1. miesto v elektronickej a 3. miesto v printovej kategórii. Súťaže sa zúčastnilo 52 spoločností.

„Úspech nášho klienta má pozitívnu výpovednú hodnotu o našom know-how v oblasti komunikácie s korporátnou klientelou. Napríklad vďaka skúsenostiam z prípravy ročných správ sme vybudovali štandardizovaný proces na tvorbu tejto špecifickej formy firemnej prezentácie,“ hovorí Peter Blaas, partner spoločnosti DLM Slovakia. Tá pre Slovanet pripravila štruktúru ročnej správy, významne sa podieľala na tvorbe a finalizácii textov z podkladov operátora, zabezpečila jej grafické prevedenie a sprostredkovala tlač.

Ročná správa musela splniť viacero kritérií, aby v súťaži uspela. Hodnotila sa jej zrozumiteľnosť, jednoznačnosť informácií (o predmete a spôsobe činnosti, transparentnom popise trhovej pozície, deklarovaných strategických cieľoch), primeranosť spracovania pre odbornú i laickú verejnosť, jazyková kultúra písaného textu, štruktúra prezentácie a spôsob navigácie v nej, vizuálny koncept, atraktívnosť, originalita, kreativita spracovania a iné.

- Podrobnejšie informácie o súťaži na www.rocnasprava.sk.
- Víťaznú ročnú správu môžete nájsť za týmto odkazom.

Chcete mať aj vy kvalitnú ročnú správu? Poraďte sa s nami.

.