NOVINKY

30. 6. 2009,

Internetbox má úspech, pribudol aj do Popradu

V novembri 2008 pripravilo DLM Slovakia pre operátorov Slovanet a Telefónica O2 Slovakia originálny koncept retailového predaja – Internetbox. Ide o moderne vybavený kontajner umiestnený v rezidenčných oblastiach miest. Úspech projektu umožnil rýchle zriadenie Internetboxu aj v ďalšom meste, Poprade. Portfólio ponúkaných telekomunikačných služieb sa navyše vďaka účasti nového významného partnera mBank rozrástlo aj o finančné služby.

„Úspech vychádza zo spolupráce vhodne zvolených partnerov. Musia oslovovať príbuzné cieľové skupiny, mať agresívne rastové ambície a imidž kompatibilný s inovatívnymi formami predaja. Naša myšlienka zjavne spoločnosti oslovila, preto sme mohli len niekoľko mesiacov po štarte projektu ohlásiť spoluprácu s ďalším silným partnerom, online bankou mBank.“

Peter Blaas, partner DLM Slovakia

Internetbox ponúka partnerom projektu východisko z vysokých nákladov za predajné miesta v tradičných frekventovaných oblastiach, ako sú centrá miest či obchodné strediská. Porovnateľne frekventované sú niektoré miesta v rezidenčných zónach, ktoré zabezpečujú širokú základňu potenciálnych zákazníkov. Internetbox tak poskytuje efektívnou formou možnosť dosiahnuť požadovaný objem predaja pri relatívne nízkych nákladoch.

Ďalšie výhody Internetboxov:
mobilita – možnosť jednoducho presúvať predajné miesto na základe vývinu zákazníckeho dopytu;
budovanie komunitných vzťahov – formou poskytovania verejnoprospešných služieb (internet zadarmo, poradenstvo) spoločnosti podporujú v regióne svoje dobré meno vo vzťahu k obyvateľom i oficiálnym predstaviteľom mesta;
prístupnosť – výhoda pohodlnej miestnej dostupnosti, ústretovo nastavené otváracie hodiny;
profesionálne poradenstvo – ochotný, odborne školený personál, ktorý poskytuje návštevníkom poradenstvo v telekomunikačných a finančných službách.