NOVINKY

5. 8. 2009,

DLM s novou špecialistkou na retail

Konzultačnú spoločnosť DLM Slovakia posilnila Libuše Jamnická, špecialistka na consulting v oblasti retailu.

(Bratislava 5. august 2009) – Tím konzultačnej spoločnosti DLM Slovakia sa rozrástol o nového člena, Libušu Jamnickú, ktorá sa špecializuje na consulting v oblasti retailového predaja. Disponuje širokou škálou znalostí predajných postupov, má profesionálne znalosti couchingu v oblasti predaja či tvorby a implementácie obchodných procesov. Zodpovedá aj za operatívne riadenie spoločnosti.

„V čase krízy spoločnosti potrebujú výraznejšie diverzifikovať svoj predaj. Ak sú odkázané len na príjmy z korporátneho či SME segmentu, už strata jedného kľúčového klienta predstavuje riziko pre existenciu firmy. Čoraz viac sa teraz zo strany partnerov stretávame s úsilím posilňovať retailový predaj a zvyšovať jeho efektivitu,“ hovorí Libuše Jamnická, nový managing director spoločnosti DLM Slovakia. Tá v uplynulých mesiacoch pre svojich partnerov ako Slovanet, Telefónica O2 Slovakia či mBank navrhla vzájomnú formu spolupráce a zabezpečila inovatívne kanály retailového predaja.

Bohaté skúsenosti s technológiami, obchodom, organizačnou činnosťou a vedením ľudských zdrojov získala Libuše Jamnická počas svojho takmer dvadsaťročného uplatnenia v telekomunikačnej sfére. Zavàšila ho dlhoročným pôsobením na poste manažéra zákazníckeho miesta spoločnosti T-Com, kde niesla zodpovednosť za jeho prevádzku, koordinovala predajné i marketingové aktivity a viedla jeden z najúspešnejších predajných tímov operátora. Zároveň sa podieľala na transformácii predajných kanálov a procesov spoločnosti. Vysokoškolské štúdium na elektrotechnickej univerzite ukončila v Moskve.