PARTNERI

Podporujeme aktivity, ktoré zapájajú mladých ľudí do spoločnosti

Intenda

V DLM sme prijali filozofiu spoločenskej zodpovednosti. Uvedomili sme si, že keď chceme zvýšiť kvalitu nášho života, nesmieme byť ľahostajní voči vlastnému okoliu. Rozhodli sme sa preto podieľať na rozvoji našich komunít. Ako prví sme využili možnosť, ktorú ponúka Nadácia Intenda, a spolu sme zriadili grantový program pod názvom „Zviditeľni sa“. Vďaka nemu sme sa stali súčasťou iniciatívy Intendy „Znižujeme prahy“, ktorá sa zameriava na podporu nízkoprahových centier pre deti a mládež.


Tieto strediská poskytujú zaujímavé voľnočasové aktivity pre mladých ľudí. Ich základnou myšlienkou je ponúknuť im možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. Prostredníctvom nášho projektu chceme naučiť zástupcov takýchto centier, ako využívať marketingové nástroje a s ich pomocou sa dostať do povedomia miestnych komunít.


Doteraz sme finančne podporili jedenásť takýchto iniciatív. Vďaka tejto podpore môžu mládežnícke organizácie v blízkej budúcnosti zrealizovať napríklad výstavu fotografií alebo tvorivé dielne. Celková hodnota daru v roku 2006 predstavovala 300-tisíc korún. Ďalších 700 000 Sk plánuje DLM prostredníctvom Intendy rozdeliť v nasledujúcich dvoch rokoch.