VYBRANÉ REFERENCIE

DLM - plus skúsenosti

BOST SK

Firma Bost SK v Trenčíne sa zaoberá predajom a servisom kovoobrábacích strojov, predajom a servisom automatických vstupných systémov, poskytovaním služieb a kovovýrobou.


„Uvedomili sme si, že keď chceme ďalej rásť, potrebujeme, aby sme sa stali známymi aj mimo trenčianskeho regiónu. DLM sme oslovili za týmto účelom.“
Vladimír Bielik, BOST SK

Spoločnosť DLM nadviazala spoluprácu so spoločnosťou BOST SK v máji 2006. Od tej doby poskytujeme klientovi služby v oblasti public relations. Na základe analýzy postavenia firmy BOST SK na trhu sme priamo pre klienta na mieru vypracovali komplexný balík PR služieb. Tento balík zahàňa komunikáciu s novinármi, dodávanie relevantných informácií pre vybranú skupinu novinárov, vypracovanie PR správ ako i koordináciu vytvorenej PR stratégie a pravidelné vyhodnotenie úspešnosti komunikačných aktivít.

Pre divíziu Brány sme po analýze trhu navrhli niekoľko alternatív ako efektívnejšie a elegantnejšie vkročiť medzi klientov pre trhový segment domácnosti. Z navrhovanej koncepcie sme ako prvý krok zvolili vytvorenie produktovo – imidžového prospektu. Navrhli sme jeho design, textové spracovanie a zabezpečili sme jednotlivé kroky až po jeho samotné vytlačenie.

Image prospekt Image prospekt