VYBRANÉ REFERENCIE

DLM - plus skúsenosti

PVT Bratislava

Pre PVT sme v minulosti vytvárali novú značku a logotyp firmy. Pomohli sme tiež s dizajn manuálom značky, písomností a dopravných prostriedkov. Na výstavách Cofax a Network Forum sme zaznamenali vysokú návštevnosť expozícií, ktoré sme pre klienta realizovali. V čase spustenia internetových služieb ViaPVT sme riešili komunikáciu nových internetových služieb.

Dizajn manuál Imageprospekt