VYBRANÉ REFERENCIE

DLM - plus skúsenosti

PM Zbrojníky, a.s.

PM Zbrojníky patrí k najväčším potravinárskym podnikom na Slovensku. Ako jedna z prvých na Slovensku splnila spoločnosť prísne kritériá Európskej únie, v roku 2002 získala certifikát ISO 9001/2000. V auguste roku 2005 ocenila renomovaná spoločnosť SGS prevádzku Bitúnok PM Zbrojníky certifikátom ISO, ktorý jej povoľuje vývoz mäsa do Švajčiarska.

„Pri návrhu značkovej stratégie a stratégie komunikácie sa musíme vedieť orientovať, predovšetkým v období zostrujúcej sa konkurencie na trhu. Veríme, že výsledky vzájomnej spolupráce s agentúrou DLM Slovakia nám v tom významne napomôžu.“
Igor Piskun, PM Zbrojníky


Vzájomnú spoluprácu s PM Zbrojníky sme začali v máji 2007. Spoločnosti sme dodali analýzu aktuálnej konkurenčnej pozície a vnímania značky Zbrojníky a Fajne. Tá slúži ako návrh pre stratégiu budovania portfólia značiek spoločnosti v ďalších rokoch. Okrem toho sme pre klienta zabezpečili aj reprezentatívny kvantitatívny prieskum na vzorke viac ako 1000 respondentov.