VYBRANÉ REFERENCIE

DLM - plus skúsenosti

Disig, a.s.

Spoločnosť Disig poskytuje služby certifikačnej autority. Vydáva osvedčenia a dodáva systémy, ktoré umožňujú používať elektronický podpis v praxi. Inou dôležitou oblasťou pôsobnosti firmy je ochrana osobných údajov v informačných systémoch.

 „Na DLM sme sa obrátili s požiadavkou, aby nám vytvorili grafickú identitu, ktorá nás vystihne a zároveň odlíši od ostatných. Ich kreatívny tím navrhol corporate identity, ktorá presne vystihuje ducha našej spoločnosti a ľudia si nás tak ľahko zapamätajú.“
Ľuboš Batìk, Disig, a.s.

Spolupracovať s Disigom sme začali v máji 2006. V tom čase vstúpil na trh a obrátil sa na nás s požiadavkou, aby sme mu pomohli vytvoriť grafickú identitu. Náš tím vytvoril pre klienta nové logo a vizuál firemných dokumentov. V septembri sme na našu spoluprácu nadviazali a rozšírili ju o PR služby.